Zarząd


Zarząd

Stanisław Kutyła - Prezes

Andrzej Chmielewski - V-ce Prezes

Jarosław Banaszek - Skarbnik

Szewczyk Ryszard- Sekretarz

Franciszek Niebieszczański - Gospodarz

Andrzej Myszka - Komendant SSR


Komisja Rewizyjna

Zbigniew Mokrzyk - Przewodniczący

Andrzej Sobiło - Członek

Tadeusz Dorocicz - Członek


Sąd Koleżeński

Kazimierz Kula - Przewodniczący

Ryszard Kret - Członek