Zarząd


Zarząd

Stanisław Kutyła - Prezes

Andrzej Chmielewski - V-ce Prezes

Jarosław Banaszek - Skarbnik

Krzysztof Grzesik- Sekretarz

Czesław Torba - Gospodarz

Andrzej Myszka - Komendant SSR


Komisja Rewizyjna

Zbigniew Mokrzyk - Przewodniczący

Andrzej Sobiło - Członek

Zbigniew Sobiło - Członek


Sąd Koleżeński

Kazimierz Kula - Przewodniczący


Franciszek Niebieszczański - Członek


Andrzej Płatnerz - Członek